Zadanie inwestycyjne: budowa obwodnicy miejscowości Pawłowice

              zadanie A: w zakresie DW Nr 933

             zadanie B: w zakresie DK Nr 81 - Węzeł Drogowy DK 81 z DW Nr 933


 

 

cel projektu: Budowa nowego połączenia komunikacyjnego pomiędzy DW 933 a DK 81 i DW 938 – z pominięciem centrum miejscowości Pawłowice

planowane efekty: Budowa obwodnicy wyeliminuje ruch tranzytowy z centrum Pawłowic oraz przyczyni się do poprawy parametrów technicznych, warunków ruchu i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Wartość projektu ogółem, zgodnie z Decyzją o dofinansowaniu projektu: 91 828 750,02 zł.
Wartość dofinansowania projektu , zgodnie z Decyzją o dofinansowaniu projektu: 47 298 698,11 zł.

 

Zdjecia

pawlowice_002.jpg