Zadanie inwestycyjne: budowa obwodnicy miejscowości Pawłowice

              zadanie A: w zakresie DW Nr 933

             zadanie B: w zakresie DK Nr 81 - Węzeł Drogowy DK 81 z DW Nr 933

Film promocyjny

Postęp robót mostowych – zadanie B


Wykonawca wykonywał następujące roboty mostowe w drugim kwartale 2016r.

 

Zabezpieczenie stożka:
- Zakończono zbrojenie, deskowanie, betonowanie podwaliny oraz bariery betonowej
- Zakończono prace związane z izolacją na zimno.
- Zakończono zbrojenie, deskowanie gzymsu.
- Przygotowano powierzchnię betonu pod wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego
- Wykonano zabezpieczenie  antykorozyjne powierzchni betonowych(w tym żywiczne na barierze betonowej)
- Wykonano podwalinę pod umocnienie skarp stożków, schody skarpowe
- Rozpoczęto formowanie skarp stożków, brukowanie skarp

Czytaj więcej...

Postęp robót drogowych – zadanie B


Wykonawca wykonywał następujące roboty drogowe w drugim kwartale 2016r.

 

Droga Krajowa:

Wzmocnienie podłoża (materace) oraz wykopy:
- Wykonano wykop oraz materac wzmacniających podłoże na łącznicy A w km 0+000 – km 0+080
- Wykonano nasyp uzupełniający pod materac na Łącznica A w km 0+129 – km 0+180
- Wykop oraz wykonanie materaca na włączeniu do DK81 na łącznicy A
- Wykonanie wykopu oraz materaca pod wiaduktem DK81 na łącznicy D

Czytaj więcej...

Zdjecia

pawlowice_001.jpg