Zadanie inwestycyjne: budowa obwodnicy miejscowości Pawłowice

              zadanie A: w zakresie DW Nr 933

             zadanie B: w zakresie DK Nr 81 - Węzeł Drogowy DK 81 z DW Nr 933

Postęp robót mostowych – zadanie A


Wykonawca wykonywał następujące roboty mostowe w drugim kwartale 2016r.

 

Przepust żelbetowy P1:
- Wykonano zasypkę konstrukcyjną.

Przepust żelbetowy P2:
- Wykonano antykorozyjne zabezpieczenie powierzchni betonowych.
- Wykonano umocnienie skarp stożków.


Wiadukt: 157
- Wykonano  zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni betonowych(konstrukcja nośna wiaduktu oraz skrzydła)
- Zakończono roboty na obiekcie.

Wiadukt: 159
- Wykonano roboty rozbiórkowe orazroboty ziemne
- Wykonano chudy beton pod skrzydła A i B oraz zbrojenie płyty dennej.
- Zakończono zbrojenie i deskowanie konstrukcji wiaduktu
- Wykonano betonowanie ustroju nośnego, rozpoczęto deskowanie skrzydeł
- Wykonano deskowanie , zbrojenie i zabetonowano skrzydła, przygotowano powierzchnię przęsła pod nawierzchnie żywiczne
- Ułożono chudy beton pod beton fundamentu zasypki konstrukcyjnej od strony Pawłowic ora zŻor
- Ułożono beton stanowiący fundament zasypki konstrukcyjnej od strony Pawłowic ora Żor
- Demontaż deskowań ustroju nośnego

Włączenie obwodnicy(zakres robót dla JSW):
- Wykonano kolumny żwirowe, rozpoczęto wykopy pod przepust PRD9
- Wykonanie materaca pod przepustem
- Chudy beton, zbrojenie, deskowanie oraz betonowanie płyty fundamentowej, montaż prefabrykatów.

Roboty Przekładkowe:
- Regulacja wpustów na bieżąco.
- Budowa kanału technologicznego.
- Zabudowa slupów oświetleniowych wraz z oprawami

Zdjecia

pawlowice_004.jpg