Zadanie inwestycyjne: budowa obwodnicy miejscowości Pawłowice

              zadanie A: w zakresie DW Nr 933

             zadanie B: w zakresie DK Nr 81 - Węzeł Drogowy DK 81 z DW Nr 933

Postęp robót drogowych – zadanie B


Wykonawca wykonywał następujące roboty drogowe w drugim kwartale 2016r.

 

Droga Krajowa:

Wzmocnienie podłoża (materace) oraz wykopy:
- Wykonano wykop oraz materac wzmacniających podłoże na łącznicy A w km 0+000 – km 0+080
- Wykonano nasyp uzupełniający pod materac na Łącznica A w km 0+129 – km 0+180
- Wykop oraz wykonanie materaca na włączeniu do DK81 na łącznicy A
- Wykonanie wykopu oraz materaca pod wiaduktem DK81 na łącznicy D


Nasyp:
- Wykonano nasyp poszerzający skarpę DK81 wzdłuż muru oporowego na łącznicy C
- Profilowanie warstwy GWN, rozpoczęcie wykonania podbudowy tłuczniowej na ulicy Zjednoczenia pod wiaduktami linii 157 oraz 159

Podbudowa:
- Wykonanie podbudowy tłuczniowej na łącznicy A, b, C oraz D
- Wykonano podbudowę tłuczniową na włączeniu do DK81 na łącznicy A


Roboty Bitumiczne:
- Wykonano I oraz II warstwę podbudowy bitumicznej w Km 2+842 – km 2+960
- Wykonano I i II warstwę podbudowy bitumicznej na łącznicy D
- Wykonanie I i II warstwy podbudowy bitumicznej na łącznicy B oraz C
- Łącznica B oraz C – wykonano II warstwę podbudowy bitumicznej na włączeniu do DK81
- Wykonanie I warstwy podbudowy bitumicznej na łącznicy A
- Wykonanie II warstwy podbudowy bitumicznej w km 2 + 800 – km 2 + 96


Humusowanie:
- Przystąpiono do humusowania skarp na Łącznica D
- Rozpoczęcie humusowania na Łącznicy C
- Humusowanie skarp na Łącznicy A


Zabezpieczenie Gabionami oraz roboty związane ze skarpami:
- Przygotowano skarpy pod umocnienie materacem gabionowym na łącznicy C
- Zakończenie umocnienia skarp gabionami na łącznicy C
- Przygotowano skarpy pod umocnienie materacem gabionowym na łacznicy B


Galanteria:
- Uzupełnienie krawężników po regulacji wpustów, studni
- Ułożenie krawężnika na Łącznicy A oraz B
- Ułożenie krawężników oraz obrzeży. Ułożenie kostki betonowe na chodniku i wyspie na Ul. Zjednoczenia –
- Zakończenie robót brukarskich

Inne:
- Wykonano drenaż w pasie rozdziału na odcinku od km 0+280 łącznicy D do DW km 2+930

Zdjecia

pawlowice_001.jpg