Zadanie inwestycyjne: budowa obwodnicy miejscowości Pawłowice

              zadanie A: w zakresie DW Nr 933

             zadanie B: w zakresie DK Nr 81 - Węzeł Drogowy DK 81 z DW Nr 933

Postęp robót mostowych – zadanie B


Wykonawca wykonywał następujące roboty mostowe w drugim kwartale 2016r.

 

Zabezpieczenie stożka:
- Zakończono zbrojenie, deskowanie, betonowanie podwaliny oraz bariery betonowej
- Zakończono prace związane z izolacją na zimno.
- Zakończono zbrojenie, deskowanie gzymsu.
- Przygotowano powierzchnię betonu pod wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego
- Wykonano zabezpieczenie  antykorozyjne powierzchni betonowych(w tym żywiczne na barierze betonowej)
- Wykonano podwalinę pod umocnienie skarp stożków, schody skarpowe
- Rozpoczęto formowanie skarp stożków, brukowanie skarp


Mur oporowy wzdłuż łącznicy D:
- Wykonano deskowanie gzymsu, układanie krawężnika
- Wykonano zbrojenie, deskowanie, betonowanie kapy chodnikowej – segment 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
- Zakończony roboty przygotowawcze pod antykorozję
- Wykonano nawierzchnie na kapach i gzymsie z żywic
- Wykonano zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych

Mur oporowy wzdłuż łącznicy C:
- Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego
- Układanie korytka betonowe
- Wykonano nawierzchnie żywiczne
- Wykonano montaż balustrady


Przebudowa przejazdu gospodarczego:

obiekt D1
- zbrojenie deskowanie gzymsu.
- zakończono formowanie stożków
- wykonano schody skarpowe, ułożono nawierzchnie żywiczne, wykonano zabezpieczenie antykorozyjne pow. Betonowych
- umocniono skarp stożków

Uszczelnienie przejazdu na obiekcie D1
- ułożono izolację z papy termozgrzewalnej, wykonano warstwę ochronną, wykonano uszczelnienie w postaci przesłony w technologii iniekcji strumieniowej  z bentonitem
- wykonano podbudowę  pomocniczą z kruszywa łamanego
- wykonano piaskowanie powierzchni betonowych
- przygotowanie do iniekcji ciśnieniowej
- Iniekcja ciśnieniowa

Obiekt D2:
- Zakończono montaż oraz izolacja płyt przejściowych
- Zakończono zasypkę konstrukcyjną oraz drenaż płyt przejściowych
- wykonano podwaliny stożków
- zakończono formowanie stożków
- wykonano schody skarpowe, ułożono nawierzchnie żywiczne
- wykonano zabezpieczenie antykorozyjne pow. Betonowych
- umocnieniono skarp stożków

Uszczelnienie przejazdu na obiekcie D2
- wykonano rozbiórkę nawierzchni bitumicznych, podbudowy oraz izolacji, przygotowano powierzchnię pod izolację, wykonano uszczelnienie w postaci przesłony z bentonitem
- wykonano izolację, wykonano warstwę ochronną, wykonano podbudowę pomocnicza z kruszywa łamanego
- wykonano piaskowanie powierzchni betonowych
- przygotowanie do iniekcji ciśnieniowej
- Iniekcja ciśnieniowa


Budowa przejazdu gospodarczego:
- Izolacja z papy termozgrzewalnej, montaż krawężnika na obiekcie i dojazdach
- Montaż krawężnika na obiekcie i dojazdach
- Nawierzchnie na obiekcie (roboty bitumiczne)
- Wykonano zbrojenie, deskowanie oraz betonowanie fundamentu barier energochłonnych
- Zakończono montaż schodów skarpowych
- Rozpoczęto brukowanie stożków

Roboty Przekładkowe:
-  Zabudowa slupów oświetleniowych wraz z oprawami
- Regulacja wpustów.

Zdjecia

pawlowice_004.jpg