Zadanie inwestycyjne: budowa obwodnicy miejscowości Pawłowice

              zadanie A: w zakresie DW Nr 933

             zadanie B: w zakresie DK Nr 81 - Węzeł Drogowy DK 81 z DW Nr 933

24.05.2016r. Zaawansowanie prac

Roboty drogowe

Zadanie A:
   - Km 0+220 - km 0+668 - wykonano warstwę GWN, przystąpiono do wykonania podbudowy tłuczniowej
   - Km 1+600 - km 2+000wykonano podbudowę tłucznową oraz skropiono emulsją asfaltową
   - Km 2+640 - km 2+780 - wykonanie 1 warstwy podbudowey bitumicznej
   - Kontynuacja robót wykończeniowych - humusowanie
   - Obrukowanie wylotów przepustów - rozpoczęcie robótZadanie B

   - Km 2+842 - km 2+960 - wykonano I oraz II warstwę podbudowy bitumicznej
   - łącznica D - wykonano I i II warstwę podbudowy bitumicznej
   - łącznica B - wykonanie I warstwy podbudowy bitumicznej
   - łącznica C - wykonanie 1 warstwy podbudowy bitumicznej oraz II na odcinku od przejazdu gospodarczego do DW933
   - Ul. Zjednoczenia - ułożenie krawężników oraz obrzeży. Ułożenie kostki betonowej na chodniku i wyspie
   - Łącznica A, łącznica C - humusowanie skarp

Roboty mostowe

Zadanie A
   - Przepust P1 - nie prowadzono prac
   - Przepust P1 - nie prowadzono prac

Wiadukty kolejowe nad ul. Zjednoczenia:
   Wiadukty linii 157
      - wykonano zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni betonowych (konstrukcja nośna wiaduktu oraz skrzydła)
   Wiadukt linii 159
      - Zakończono zbrojenie i deskowanie konstrukcji wiaduktu

Zadsanie B
   - Zabezpieczenie stożka - przygotowano powierzchnię betonu pod wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego
   - Mur oporowy wzdłóż łącznicy D - zakończono roboty przygotowawcze pod antykorozją
   - Mur oporowy wzdłóż łącznicy C- nie prowadzono robót
   - Przebudowa przejazdu gospodarczego - obiekt D1 - uformowano stożki
   - Obiekt D2 - wykonano podwaliny stożków, formowanie stożków
   - Uszczelnienie przejazdu gospodarczego - od strony D1 (pas wolny) - ułożono izolację z papy termozgrzewalnej, wykonano warstwę ochronną,   wykonano uszczelnienie w postaci przesłony w technologii iniekcji strumieniowej z bentonitem
   - Uszczelnienie przejazdu gospodarczego - od strony D2 - wykonano rozbiórkę nawierzchni bitumicznych, podbudowy oraz izolacji,wykonano uszczelnienie w postaci przesłony z bentonitem

Roboty wodociągowe i gazowe

Zadanie Ai B
   -Regulacja wpustów

Roboty elektryczne oraz teletechniczne


   - Budowa kanału technologicznego
   - Zabudowa słupów oświetleniowych

Zdjecia

pawlowice_002.jpg