Zadanie inwestycyjne: budowa obwodnicy miejscowości Pawłowice

              zadanie A: w zakresie DW Nr 933

             zadanie B: w zakresie DK Nr 81 - Węzeł Drogowy DK 81 z DW Nr 933

Postęp robót mostowych – zadanie A


Wykonawca wykonywał następujące roboty mostowe w drugim kwartale 2016r.

 

Przepust żelbetowy P1:
- Wykonano zasypkę konstrukcyjną.

Przepust żelbetowy P2:
- Wykonano antykorozyjne zabezpieczenie powierzchni betonowych.
- Wykonano umocnienie skarp stożków.

Czytaj więcej...

Postęp robót drogowych – zadanie A


Wykonawca wykonywał następujące roboty drogowe w drugim kwartale 2016r.

 

Droga Wojewódzka:

Wzmocnienie podłoża (materace):
- wykonano materac na włączeniu od strony Pawłowic
- wykonanie materaca wzmacniającego podłoże w km -0+078 – km 0+117
- wykonanie materaca wzmacniającego podłoże w km 0+170 – km 0+230

Czytaj więcej...

24.05.2016r. Zaawansowanie prac

Roboty drogowe

Zadanie A:
   - Km 0+220 - km 0+668 - wykonano warstwę GWN, przystąpiono do wykonania podbudowy tłuczniowej
   - Km 1+600 - km 2+000wykonano podbudowę tłucznową oraz skropiono emulsją asfaltową
   - Km 2+640 - km 2+780 - wykonanie 1 warstwy podbudowey bitumicznej
   - Kontynuacja robót wykończeniowych - humusowanie
   - Obrukowanie wylotów przepustów - rozpoczęcie robót

Czytaj więcej...

Zdjecia

pawlowice_002.jpg